Så går det till

Vi på Alingsås Huspaket har som ledstjärna att det skall vara smidigt och enkelt att jobba med oss. Genom ett personligt engagemang och stort ansvarstagande vill vi skapa trygghet för dig i ditt livs största affär. Vi vägleder dig genom hela processen, vilket vi har mångårig erfarenhet av.

När du köper ett hus från Alingsås Huspaket bestämmer du själv vilka produkter du vill ha i huset. För att göra det enklare för dig så har vi satt samman ett förslag med vad som ingår i ett huspaket (Se vår leveransbeskrivning LVB 2018:1).

På plats hos oss i Bergstena kan du ta del av vår utställning vad gäller kök, bad, dörrar, fönster, paneler m.m. På kök- bad- och tvättsidan samarbetar vi med Vedum där ni får proffshjälp av deras duktiga designers.

Här ger vi dig exempel på några av alla de fördelar du får hos Alingsås Huspaket. 

 

 

 

Första kontakten

Vi sätter oss ner tillsammans och pratar förutsättningslöst igenom ditt tänkta husprojekt. Vi berättar för dig hur det i allmänhet går till att bygga ett hus, vad man skall tänka på osv. Kanske finns det redan en idé eller skiss över hur ditt hus skall se ut, eller så hjälper vi dig med idéskisser som kan locka till inspiration.

I vår fina utställning kan du se vilka produkter man kan välja till sitt hus, något somt är mycket uppskattat av våra kunder. 

 

Offert

När vi tillsammans har kommit fram till hur ditt hus skall se ut, tar vi fram en offert på en komplett byggsats med tillhörande inredning. Med tanke på vår slimmade organisation och tillverkning i egen regi så kommer du att få ett på marknaden mycket konkurrenskraftigt erbjudande.

Behöver du hjälp med att komma i kontakt med duktiga hantverkare så är vi naturligtvis behjälpliga även med detta.

 

Avtal

Nästa steg i processen är att teckna ett avtal. Vi tar fram en tydlig avtalsritning med tillhörande avtalshandlingar, så det inte skall råda något som helst tvivel om vad som ingår eller ej. Att teckna själva avtalet är ingen beställning av huset i sig utan endast ett steg på vägen. Beställningen av ditt hus kan göras först när bygglov är beviljat.

 

Bygglovsansökan

Så snart vi tecknat ett avtal tar vi fram bygglovshandlingar till dig, du behöver då ha beställt en nybyggnadskarta av kommunen. Vi hjälper dig att efter gällande regler rita in och placera huset, allt i samråd med dig som kund. Vi bilägger också plan- och fasadritningar där marklinjer och höjder är inritade. Du behöver också tills dess ha klart med en kontrollansvarig (KA). Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad och skall medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagsiftningen.

Från det att kompletta handlingar har lämnats in så har kommunen en handläggningstid på maximalt 10 veckor.

När du fått besked om bygglov så vill kommunen träffa dig för ett tekniskt samråd (startmöte), detta måste du boka in för att få börja med markarbeten samt byggnationen. Till det tekniska samrådet behöver du fler handlingar från oss som vi tar fram när du fått klart med bygglovet. Du får då av oss energiberäkning, projekteringar för grund, golvvärme samt ventilation och även konstruktionsritningar. Den kontrollansvarige (KA) är också med vid mötet då han tagit fram en kontrollplan för byggnationen.

 

Materialval

annika antracit

Under tiden som bygglovet handläggs på kommunen så träffas vi för att gå igenom de val som behöver göras inför beställningen/avropet. De flesta produkter kan du se i vår utställning i Bergstena. Du får också träffa Vedums kök- och bad designers i deras utställning i Vedum eller Göteborg för att designa ditt kök, badrum och tvättstuga precis som du önskar.

 

Beställning


När du så har gjort alla dina val och ditt bygglov är beviljat kan du beställa ditt hus. Tillverknings- och leveransorder undertecknas och nu väntar en leveranstid på ca 8-12 veckor innan vi levererar stommen till ditt hus. Leveranstiden kan variera beroende på säsong och orderingång. Vi upprättar en tydlig leveransplan där vi redogör för vilket material som kommer i de olika leveranserna. Detta stäms sedan av med den entreprenör som skall bygga ditt hus.

 

Montering

Tiden från det att vi levererat materialet till grunden tills att huset är färdigbyggt brukar röra sig om ca 5-6 månader. Denna tid kan variera, beroende på husets storlek.

 

 

Inflyttning

När samtliga byggnadsarbeten är klara är det dags för en slutbesiktning som görs, av en oberoende besiktningsman. När kommunen sedan har utfärdat ett slutbevis är det fritt fram att flytta in i ditt drömhus.

 

Lycka till önskar vi på Alingsås Huspaket!